LeaseWeb is een handelsmerk waaronder meerdere bedrijven actief zijn die allemaal een afzonderlijke juridische entiteit vormen. Elk van deze bedrijven heeft verantwoordelijk gedrag in relatie tot het gebruik van LeaseWeb-diensten en respect voor de intellectuele eigendomsrechten van anderen hoog in het vaandel, en verlangt hetzelfde van gebruikers van LeaseWeb-diensten. Daarom hebben de diverse LeaseWeb-bedrijven een streng beleid dat door alle LeaseWeb-klanten moet worden nageleefd, en dat waarborgt dat rechthebbenden hun rechten effectief kunnen afdwingen. De beleidsregels van LeaseWeb, inclusief het beleid inzake acceptabel gebruik, kunnen hier worden gelezen en gedownload.

De LeaseWeb-bedrijven zijn niet bekend met elk gebruik dat hun klanten of de eindgebruikers van hun klanten van hun diensten maken, en de LeaseWeb-bedrijven kunnen niet controleren welke content op de LeaseWeb-servers beschikbaar of opgeslagen is. Als u ontdekt dat een klant diensten van een LeaseWeb-bedrijf gebruikt op een manier die inbreuk maakt op het beleid van dat bedrijf, uw rechten of enige toepasselijke wetgeving, dien dan een misbruikmelding in bij het betreffende LeaseWeb-bedrijf. Ga naar deze pagina om te lezen hoe u een melding indient.

LeaseWeb Netherlands B.V. is een oprichtend lid van de Nederlandse Notice and Takedown-procedure, een overeenkomst tussen de contentsector, het Nederlandse ministerie van Justitie en de internetsector. LeaseWeb Netherlands B.V. handelt misbruikmeldingen volgens deze procedure af. U kunt de Nederlandse Notice and Takedown-procedure hier  downloaden. Als algemene regel vereist de Nederlandse Notice and Takedown-procedure dat de melder eerst een melding stuurt naar contentaanbieder. De contentaanbieder is de persoon of organisatie die bepaalde content op het internet heeft gezet of die verantwoordelijk is voor de ruimte op het internet waar een derde partij gebruik van kan maken (zoals een forum). Als de contentaanbieder niet bekend is of niet op de misbruikmelding reageert, kunt u een melding indienen bij LeaseWeb Netherlands B.V.

LeaseWeb Netherlands B.V.

LeaseWeb Netherlands B.V. is een oprichtend lid van de Nederlandse Notice and Takedown-procedure, een overeenkomst tussen de contentsector, het Nederlandse ministerie van Justitie en de internetsector. LeaseWeb Netherlands B.V. handelt misbruikmeldingen volgens deze procedure af. U kunt de Nederlandse Notice and Takedown-procedure hier downloaden. Als algemene regel vereist de Nederlandse Notice and Takedown-procedure dat de melder eerst een melding stuurt naar contentaanbieder. De contentaanbieder is de persoon of organisatie die bepaalde content op het internet heeft gezet of die verantwoordelijk is voor de ruimte op het internet waar een derde partij gebruik van kan maken (zoals een forum). Als de contentaanbieder niet bekend is of niet op de misbruikmelding reageert, kunt u een melding indienen bij LeaseWeb Netherlands B.V.

LeaseWeb USA, Inc.

LeaseWeb USA, Inc. handelt alle ontvangen misbruikmeldingen af in overeenstemming met de vereisten van het juridische kader van de Verenigde Staten, met name de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) inzake auteursrechtinbreuken. U kunt een misbruikmelding indienen bij LeaseWeb USA, Inc. door een e-mail te sturen naar abuse@us.leaseweb.com of door dit online formulier in te vullen. Voor auteursrechtinbreuken kunt u de melding ook indienen bij de auteursrechtenagent van LeaseWeb USA, Inc.

DMCA auteursrechtenagent: Jon Frankel.
Adres: 1900 M Street, NW, Suite 250
Washington, DC 20036, Verenigde Staten.

Ga naar deze pagina om te waarborgen dat uw melding voldoet aan de vereisten voor meldingen.

LeaseWeb CDN B.V.

LeaseWeb CDN B.V. biedt een contentleveringsnetwerk met automatische cachingdiensten dat providers in staat stelt om content sneller aan te bieden. LeaseWeb CDN B.V. fungeert alleen als kanaal en host zelf geen informatie. Het bedrijf is daardoor niet in staat om content te verwijderen. Als u een melding indient volgens het toepasselijke beleid van LeaseWeb CDN B.V., zal LeaseWeb CDN de melding doorsturen naar de betreffende provider. U kunt dergelijke misbruikmeldingen indienen bij LeaseWeb CDN B.V. door een e-mail te sturen naar abuse@cdn.leaseweb.com of door dit  online formulier in te vullen. Voor auteursrechtinbreuken kunt u de melding ook indienen bij de auteursrechtenagent van LeaseWeb CDN B.V.

DMCA Auteursrechtenagent: Fulco Blokhuis
Adres: Leidsegracht 9
1017 NA Amsterdam, Nederland.

LeaseWeb Deutschland GmbH

In overeenstemming met de bepalingen van de Duitse telecomwet (TMG) is LeaseWeb Deutschland GmbH niet verantwoordelijk voor enige door zijn klanten opgeslagen/gepubliceerde content, bestanden of materiaal.

Als u van mening bent dat een klant van LeaseWeb Deutschland GmbH inbreuk maakt op uw rechten of handelt in strijd met het beleid voor acceptabel gebruik van LeaseWeb Deutschland GmbH, dien dan een melding in met ten minste de locatie van dergelijke inbreuk makende content, bestanden en/of enig ander materiaal om LeaseWeb Deutschland GmbH te helpen bepalen of dergelijk inbreuk makende content, bestanden en/of enig ander materiaal is opgeslagen en/of gepubliceerd door middel van de diensten van LeaseWeb Deutschland GmbH. Ga naar deze pagina om te waarborgen dat uw melding voldoet aan de vereisten voor meldingen.

Let erop dat LeaseWeb Deutschland GmbH (a) u kan vragen om aanvullend bewijs te leveren van uw eigendom van het auteursrecht of handelsmerk; en/of (b) uw melding kan doorsturen naar de betreffende klant van LeaseWeb Deutschland GmbH.