NL
NL
Aanmelden 0
NL
NL

Aankondigingsdatum: 1 juli 2024

Per this Legal Announcement as herewith duly provided at the website of Leaseweb (https://www.leaseweb.com/en/about-us/legal/sales-contract) and per short legal announcement in the Customer Portal to all Customers, the following B2B Sales Contract Schedules of all Leaseweb Sales Entities have been amended per versions of 1 July 2024 as notified below. 

Such amendment - including minor edits for your ease of reading and to optimize clarity and transparency – consist of the following change for Customers benefit:  

 • The registered address of Leaseweb UK Limited has changed to 2 Eastbourne Terrace, London W2 6LG, United Kingdom. The address of the Leaseweb Data Center in London remains the same. 

These Leaseweb B2B Sales Contract Schedules, consisting of Sales Terms and Conditions, Services Specifications, Service Level Agreement and Policies will be fully and automatically applicable as per 15 July 2024 to all Sales Contracts and Service Orders taken into account the required notice period of fourteen (14) days. Please see  https://www.leaseweb.com/en/about-us/legal/sales-contract  for more information. 

Verkoopcontract

Om onze diensten te kunnen gebruiken, moet u eerst een contract sluiten met de relevante Leaseweb-entiteit. De contractdocumentatie bestaat in het algemeen uit de Algemene verkoopvoorwaarden, de Beleidsregels, de Servicespecificaties en de Service Level Agreement.

SaleTerms.png

Algemene verkoopvoorwaarden

De Algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en (web)orders met betrekking tot de levering van diensten door Leaseweb.

AcceptablePolicy.png

Beleid

Leaseweb streeft naar bevordering van verantwoordelijk gedrag in relatie tot het gebruik van zijn Diensten. Voor dit doel heeft Leaseweb de Beleidsregels opgesteld.

ServiceSpecifications.png

Servicespecificaties

De Servicespecificaties zijn van toepassing op alle offertes en (web)orders met betrekking tot de levering van diensten door Leaseweb.

ServiceLevels.png

Service Level Agreement

De Service Level Agreement is van toepassing op alle offertes en (web)orders met betrekking tot de levering van diensten door Leaseweb.

De Service Level Agreement van Leaseweb beschrijven door Leaseweb te leveren prestaties zoals serviceniveaus, responstijden, onderhoudsperioden en beschikbaarheid van de diensten. Daarnaast worden in deze Support- en Serviceniveaus de servicecrediteringen vastgesteld waarop de klant recht kan hebben indien Leaseweb niet aan de overeengekomen prestaties voldoet.

U kunt de nieuwste versies van de contractdocumentatie voor elk van deze verkoopmaatschappijen hieronder downloaden.

Eerdere aankondigingen

1 juni 2024

Middels deze Juridische Aankondiging zoals hierbij naar behoren verstrekt op de website van Leaseweb (https://www.leaseweb.com/nl/about-us/legal/sales-contract) en overeenkomstig de beknopte juridische aankondiging aan alle Klanten in het Customer Portal, zijn de B2B Verkoopcontractschema's (“Sales Contract Schedules”) van alle Leaseweb Verkoopentiteiten gewijzigd per versies van 1 juni 2024.

Het betreft de volgende wijzigingen – met inbegrip van kleine aanpassingen ten behoeve van het leesgemak en de transparantie ten gunste van de Klanten:

 • Het geregistreerde adres van Leaseweb Singapore is veranderd naar 1 Tai Seng Avenue, Tai Seng Exchange, Toren A #04-13, Singapore 536464. Het adres van het Leaseweb Data Center in Singapore blijft hetzelfde;
 • Een voorwaardelijke overdrachtsprocedure van de Verkoopovereenkomst is toegevoegd voor het geval van overlijden van een internetprofessional of eenmanszaak (Clausules 21.2 i), 22.2 b) en 25.6 van de Verkoopvoorwaarden).

Deze Leaseweb B2B Verkoopcontractschema's, bestaande uit de Leaseweb Verkoopvoorwaarden en –condities (“Sales Terms and Conditions”), Servicespecificaties (“Services Specifications”), Support- en Serviceniveaus (“Support and Service Levels) en het Beleid (“the Policies”), zullen vanaf 15 juni 2024 volledig en automatisch van toepassing zijn op alle Verkoopcontracten en Serviceorders, rekening houdend met de vereiste opzegtermijn van veertien (14) dagen. Ga naar https://www.leaseweb.com/nl/about-us/legal/sales-contract voor meer informatie.

1 mei 2024

Middels deze Juridische Aankondiging zoals hierbij naar behoren verstrekt op de website van Leaseweb (https://www.leaseweb.com/nl/about-us/legal/sales-contract) en overeenkomstig de beknopte juridische aankondiging aan alle Klanten in het Customer Portal, zijn de B2B Verkoopcontractschema's (“Sales Contract Schedules”) van alle Leaseweb Verkoopentiteiten gewijzigd per versies van 1 mei 2024.

Het betreft de volgende wijzigingen – met inbegrip van kleine aanpassingen ten behoeve van het leesgemak en de transparantie ten gunste van de Klanten:

 • Sommige definities zijn ter verduidelijking bijgewerkt in de Verkoopvoorwaarden en Servicespecificaties;
 • Ter verduidelijking en omwille van de transparantie is de “Vergoeding voor Vroegtijdige Beëindiging” (te betalen indien de Klant in strijd handelt met de Overeenkomst en de Contractduur eerder wordt beëindigd dan de Einddatum van het Contract) is toegevoegd als een gedefinieerde term aan de Verkoopvoorwaarden.

Deze Leaseweb B2B Verkoopcontractschema's, bestaande uit de Leaseweb Verkoopvoorwaarden en –condities (“Sales Terms and Conditions”), Servicespecificaties (“Services Specifications”), Support- en Serviceniveaus (“Support and Service Levels) en het Beleid (“the Policies”), zullen vanaf 15 mei 2024 volledig en automatisch van toepassing zijn op alle Verkoopcontracten en Serviceorders, rekening houdend met de vereiste opzegtermijn van veertien (14) dagen. Ga naar https://www.leaseweb.com/nl/about-us/legal/sales-contract voor meer informatie.

1 april 2024

Middels deze Juridische Aankondiging zoals hierbij naar behoren verstrekt op de website van Leaseweb (https://www.leaseweb.com/nl/about-us/legal/sales-contract) en overeenkomstig de beknopte juridische aankondiging aan alle Klanten in het Customer Portal, zijn de B2B Verkoopcontractschema's (“Sales Contract Schedules”) van alle Leaseweb Verkoopentiteiten gewijzigd per versies van 1 april 2024.

Het betreft de volgende wijzigingen – met inbegrip van kleine aanpassingen ten behoeve van het leesgemak en de transparantie ten gunste van de Klanten:

 • Het beleid van onze verkoopeenheden Leaseweb Nederland en Leaseweb Deutschland is verder aangepast voor afstemming op de onlangs geïmplementeerde EU-wetgeving genaamd “Digital Services Act”.
 • Verfijning van de bepalingen over blockchain (Clausule 7.4 van de Verkoopvoorwaarden).

Deze Leaseweb B2B Verkoopcontractschema's, bestaande uit de Leaseweb Verkoopvoorwaarden en –condities (“Sales Terms and Conditions”), Servicespecificaties (“Services Specifications”), Support- en Serviceniveaus (“Support and Service Levels) en het Beleid (“the Policies”), zullen vanaf 15 april 2024 volledig en automatisch van toepassing zijn op alle Verkoopcontracten en Serviceorders, rekening houdend met de vereiste opzegtermijn van veertien (14) dagen. Ga naar https://www.leaseweb.com/nl/about-us/legal/sales-contract voor meer informatie.

1 maart 2024

Middels deze Juridische Aankondiging zoals hierbij naar behoren verstrekt op de website van Leaseweb (nl/about-us/legal/sales-contract) en overeenkomstig de beknopte juridische aankondiging aan alle Klanten in het Customer Portal, zijn de B2B Verkoopcontractschema's (“Sales Contract Schedules”) van alle Leaseweb Verkoopentiteiten gewijzigd per versies van 1 maart 2024.

Het betreft de volgende wijzigingen – met inbegrip van kleine aanpassingen ten behoeve van het leesgemak en de transparantie ten gunste van de Klanten:

 • Het Leaseweb Verkoopcontractschema "Ondersteuning en Serviceniveaus" is omgedoopt tot "Service Level Agreement" als standaardterminologie in de markt;
 • Het beleid van onze verkoopeenheden Leaseweb Nederland en Leaseweb Deutschland is bijgewerkt om te voldoen aan de onlangs geïmplementeerde EU-wetgeving genaamd "Digital Services Act" die per 17 februari 2024 van toepassing is, zoals uitgelijnd op onze website en in onze systemen voor kennisgeving van misbruik en actie (artikel 1, 5.4, 12.5, 12.9-10, 13.1-2, 28.1 en 29.1-6 van het beleid van Leaseweb Nederland en Leaseweb Deutschland);
 • Er geldt een opzegtermijn van één maand voor verzoeken tot wijziging van verkoopovereenkomsten met betrekking tot upgrades (net zoals al geldt voor downgrades) voor verkoopovereenkomsten met een contractduur van 6 maanden of langer (artikel 5.4 van de Verkoopvoorwaarden);
 • Om aan te sluiten bij onze systemen en contractbestelformulieren, staat de term "Contractverlengdatum" nu in de definities van hoofdstuk 1 van de Verkoopvoorwaarden en zal deze (indien van toepassing) zichtbaar zijn in Verkoopoffertes en Verkoopcontractoverzichten;
 • Kleine aanvullingen op de Huisvestingsregels in de Policies (Clausule 27.1 van de Policies) en de huidige bepalingen voor Einde Levenscyclus zijn verder verduidelijkt met betrekking tot Vervroegde Beëindiging (Clausule 21.2 h) van de Verkoopvoorwaarden).

Deze Leaseweb B2B Verkoopcontractschema's, bestaande uit de Leaseweb Verkoopvoorwaarden en –condities (“Sales Terms and Conditions”), Servicespecificaties (“Services Specifications”), Support- en Serviceniveaus (“Support and Service Levels) en het Beleid (“the Policies”), zullen vanaf 15 maart 2024 volledig en automatisch van toepassing zijn op alle Verkoopcontracten en Serviceorders, rekening houdend met de vereiste opzegtermijn van veertien (14) dagen. Ga naar https://www.leaseweb.com/nl/about-us/legal/sales-contract voor meer informatie.

1 februari 2024

Middels deze Juridische Aankondiging zoals hierbij naar behoren verstrekt op de website van Leaseweb (https://www.leaseweb.com/nl/about-us/legal/sales-contract) en overeenkomstig de beknopte juridische aankondiging aan alle Klanten in het Customer Portal, zijn de B2B Verkoopcontractschema's (“Sales Contract Schedules”) van alle Leaseweb Verkoopentiteiten gewijzigd per versies van 1 februari 2024.

Het betreft de volgende wijzigingen – met inbegrip van kleine aanpassingen ten behoeve van het leesgemak en de transparantie ten gunste van de Klanten:

 • Leaseweb Duitsland biedt nu ook Leaseweb Object Storage Service aan. Daarom zijn de Servicespecificaties en de Support- en Serviceniveaus van Leaseweb Duitsland overeenkomstig aangepast (artikel 28 van de Servicespecificaties, artikel 18 van de Support- en Serviceniveaus van Leaseweb Deutschland);
 • Het beleid van onze verkoopinstantie Leaseweb in het Verenigd Koninkrijk is aangepast aan de van toepassing zijnde lokale wetgeving met de naam "Online Safety Act" (clausules 1, 5 en 12 van het beleid van Leaseweb in het Verenigd Koninkrijk);

Deze Leaseweb B2B Verkoopcontractschema's, bestaande uit de Leaseweb Verkoopvoorwaarden en –condities (“Sales Terms and Conditions”), Servicespecificaties (“Services Specifications”), Support- en Serviceniveaus (“Support and Service Levels) en het Beleid (“the Policies”), zullen vanaf 15 februari 2024 volledig en automatisch van toepassing zijn op alle Verkoopcontracten en Serviceorders, rekening houdend met de vereiste opzegtermijn van veertien (14) dagen. Ga naar https://www.leaseweb.com/nl/about-us/legal/sales-contract voor meer informatie.

1 januari 2024

Middels deze Juridische Aankondiging zoals hierbij naar behoren verstrekt op de website van Leaseweb (https://www.leaseweb.com/nl/about-us/legal/sales-contract) en overeenkomstig de beknopte juridische aankondiging aan alle Klanten in het Customer Portal, zijn de B2B Verkoopcontractschema's (“Sales Contract Schedules”) van alle Leaseweb Verkoopentiteiten gewijzigd per versies van 1 januari 2024.

Het betreft de volgende wijzigingen – met inbegrip van kleine aanpassingen ten behoeve van het leesgemak en de transparantie ten gunste van de Klanten:

 • Leaseweb Managed Kubernetes-diensten worden in een bètaversie geïntroduceerd door onze Leaseweb Sales Entities in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en Singapore, inclusief specifieke servicevoorwaarden en serviceniveaus (artikel 1 van de Verkoopvoorwaarden, artikel 40 van de Servicespecificaties en artikel 27 van de Support- en serviceniveaus van Leaseweb Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en Singapore);
 • De Multi-CDN-diensten zijn nu ook beschikbaar via onze Leaseweb Singapore Sales Entity. Daarom zijn de Servicespecificaties, Support- en Service Levels en Beleidsregels van Leaseweb Singapore dienovereenkomstig bijgewerkt (artikel 28 en 29 van de Servicespecificaties, artikel 24 van de Support- en Service Levels en artikel 20 van de Beleidsregels van Leaseweb Singapore);
 • Om aan te sluiten bij de van toepassing zijnde regelgeving, zijn de Verkoopvoorwaarden en de Ondersteunings- en Serviceniveaus bijgewerkt met kleine wijzigingen.

Deze Leaseweb B2B Verkoopcontractschema's, bestaande uit de Leaseweb Verkoopvoorwaarden en –condities (“Sales Terms and Conditions”), Servicespecificaties (“Services Specifications”), Support- en Serviceniveaus (“Support and Service Levels) en het Beleid (“the Policies”), zullen vanaf 15 januari 2024 volledig en automatisch van toepassing zijn op alle Verkoopcontracten en Serviceorders, rekening houdend met de vereiste opzegtermijn van veertien (14) dagen. Ga naar  https://www.leaseweb.com/nl/about-us/legal/sales-contract voor meer informatie.

1 December 2023 

Middels deze Juridische Aankondiging zoals hierbij naar behoren verstrekt op de website van Leaseweb (https://www.leaseweb.com/nl/about-us/legal/sales-contract)  en overeenkomstig de beknopte juridische aankondiging aan alle Klanten in het Customer Portal, zijn de B2B Verkoopcontractschema's (“Sales Contract Schedules”) van alle Leaseweb Verkoopentiteiten gewijzigd per versies van 1 december 2023.

Deze wijzigingen betreffen de volgende veranderingen:

 • Per 1 december 2023 heeft Leaseweb Asia Pacific Pte. Ltd. formeel haar naam veranderd naar Leaseweb Singapore Pte. Ltd. Aangezien dit slechts een formele naamswijziging is, zal Leaseweb Singapore Pte. Ltd. de bestaande leverancier blijven van de diensten die worden geleverd in Singapore en blijven de entiteitsgegevens (zoals het adres, fiscaal registratienummer, ACRA BIZZ-nummer en bankgegevens) hetzelfde.

Deze Leaseweb B2B Verkoopcontractschema's, bestaande uit de Leaseweb Verkoopvoorwaarden en –condities (“Sales Terms and Conditions”), Servicespecificaties (“Services Specifications”), Support- en Serviceniveaus (“Support and Service Levels) en het Beleid (“the Policies”), zullen vanaf 15 december 2023 volledig en automatisch van toepassing zijn op alle Verkoopcontracten en Serviceorders, rekening houdend met de vereiste opzegtermijn van veertien (14) dagen. Ga naar https://www.leaseweb.com/nl/about-us/legal/sales-contract voor meer informatie.

1 November 2023

Middels deze Juridische Aankondiging zoals hierbij naar behoren verstrekt op de website van Leaseweb (https://www.leaseweb.com/nl/about-us/legal/sales-contract)  en overeenkomstig de beknopte juridische aankondiging aan alle Klanten in het Customer Portal, zijn de B2B Verkoopcontractschema's (“Sales Contract Schedules”) van alle Leaseweb Verkoopentiteiten gewijzigd per versies van 1 november 2023.

Het betreft de volgende wijzigingen – met inbegrip van kleine aanpassingen ten behoeve van het leesgemak en de transparantie ten gunste van de Klanten:

 • Er zijn verbeteringen toegevoegd aan Leverdatum ("Delivery Date”) en Geschatte Levertijd ("Estimated Delivery Date”) (opgenomen als Definities in de Verkoopvoorwaarden); en
 • De wijzigingsprocedure voor verkoopovereenkomsten is bijgewerkt om meer flexibiliteit te bieden voor verlengingen van Diensten (artikel 5.1-5.3 van de Verkoopvoorwaarden).

Deze Leaseweb B2B Verkoopcontractschema's, bestaande uit de Leaseweb Verkoopvoorwaarden en –condities (“Sales Terms and Conditions”), Servicespecificaties (“Services Specifications”), Support- en Serviceniveaus (“Support and Service Levels) en het Beleid (“the Policies”), zullen vanaf 15 november 2023 volledig en automatisch van toepassing zijn op alle Verkoopcontracten en Serviceorders, rekening houdend met de vereiste opzegtermijn van veertien (14) dagen. Ga naar https://www.leaseweb.com/nl/about-us/legal/sales-contract or meer informatie. 

1 oktober 2023

Middels deze Juridische Aankondiging zoals hierbij naar behoren verstrekt op de website van Leaseweb (https://www.leaseweb.com/nl/about-us/legal/sales-contract)  n overeenkomstig de beknopte juridische aankondiging aan alle Klanten in het Customer Portal, zijn de B2B Verkoopcontractschema's (“Sales Contract Schedules”) van alle Leaseweb Verkoopentiteiten gewijzigd per versies van 1 oktober 2023.

Het betreft de volgende wijzigingen – met inbegrip van kleine aanpassingen ten behoeve van het leesgemak en de transparantie ten gunste van de Klanten:

 1. Het geregistreerde adres van Leaseweb Japan is gewijzigd in 2-1272F, Akasaka, Minatoku, Tokyo 1070052, Japan; het adres van het datacenter van Leaseweb in Tokyo blijft hetzelfde;
 2. Teneinde te voldoen aan bijgewerkte verplichte lokale wettelijke vereisten, zijn de Verkoopvoorwaarden en het Beleid van onze Canadese Leaseweb Verkoopentiteit (Leaseweb Canada Inc.) gewijzigd (artikel 8.1, 8.9, 12.1, 16.3, 16.6 b), 18.2 a), 21.2 d), 25.4, 27.7, 29.1 van de Verkoopvoorwaarden en artikel 5.4, 6.3, 12.3, 23.1 van het Beleid van Leaseweb Canada)
 3. De vernieuwde Public Cloud Services worden geïntroduceerd door onze Leaseweb Sales Entiteiten in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en Singapore, inclusief specifieke productvoorwaarden, SLA en Service Credits (artikel 15 van de Servicespecificaties en artikel 15 van de Support- en Service Levels van Leaseweb Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Azië-Pacific).

Deze Leaseweb B2B Verkoopcontractschema's, bestaande uit de Leaseweb Verkoopvoorwaarden en –condities (“Sales Terms and Conditions”), Servicespecificaties (“Services Specifications”), Support- en Serviceniveaus (“Support and Service Levels) en het Beleid (“the Policies”), zullen vanaf 15 oktober 2023 volledig en automatisch van toepassing zijn op alle Verkoopcontracten en Serviceorders, rekening houdend met de vereiste opzegtermijn van veertien (14) dagen. Ga naar https://www.leaseweb.com/nl/about-us/legal/sales-contract for voor meer informatie.

1 september 2023

Middels deze Juridische Aankondiging zoals hierbij naar behoren verstrekt op de website van Leaseweb (https://www.leaseweb.com/nl/about-us/legal/sales-contract) en overeenkomstig de beknopte juridische aankondiging aan alle Klanten in het Customer Portal, zijn de B2B Verkoopcontractschema's (“Sales Contract Schedules”) van alle Leaseweb Verkoopentiteiten gewijzigd per versies van 1 september 2023.

Het betreft de volgende wijzigingen – met inbegrip van kleine aanpassingen ten behoeve van het leesgemak en de transparantie ten gunste van de Klanten:

 1. De naam EOKM is gewijzigd in OFFLIMITS (artikel 12.7 van de Beleidsregels van Leaseweb Netherlands B.V.).
 2. Er zijn aanvullende bepalingen over de ASN-drempel geïmplementeerd voor de IP-connectiviteitsservice (nieuw artikel 15.4 in de Beleidsregels).

De wijzigingen zijn van toepassing op de Beleidsregels van alle Leaseweb-verkoopentiteiten. Deze Leaseweb B2B Sales Contract Schedules, bestaande uit de Algemene Voorwaarden (“B2B Sales Terms and Conditions”), Servicespecificaties (“Services Specifications”), Support- en Serviceniveaus (“Support and Service Levels”) en Beleidsregels (“Policies”) zullen per 15 september 2023 volledig en automatisch van toepassing zijn op alle Verkoopcontracten, met inachtneming van de vereiste opzegtermijn van veertien (14) dagen. Ga naar https://www.leaseweb.com/nl/about-us/legal/sales-contract voor meer informatie.

1 Augustus 2023

Middels deze Juridische Aankondiging zoals hierbij naar behoren verstrekt op de website van Leaseweb (https://www.leaseweb.com/nl/about-us/legal/sales-contract)  en overeenkomstig de beknopte juridische aankondiging aan alle Klanten in het Customer Portal, zijn de B2B Verkoopcontractschema's (Sales Contract Schedules) van alle Verkoopentiteiten van Leaseweb gewijzigd per versies van 1 augustus 2023.

Het betreft hierbij de volgende wijzigingen - met inbegrip van kleine aanpassingen ten behoeve van het leesgemak en de transparantie - ten gunste van de Klanten:

 • i) lanten kunnen een downgrade aanvragen of de Diensten opzeggen met een kortere opzegtermijn in overeenstemming met het volgende (Artikel 5.4 en 20.4 van de Verkoopvoorwaarden):

Contractduur

Nieuwe opzegtermijn  

Tot en met 3 maanden

1 uur

6 maanden en langer

1 maand

 • ii) Leaseweb waardeert de ontwikkeling van nieuwe technologieën, waaronder Kunstmatige Intelligentie. Leaseweb moet echter haar Vertrouwelijke Informatie en Intellectuele Eigendomsrechten beschermen. Daarom implementeert Leaseweb de "Gedragscode Klant AI" om het gebruik van Leaseweb's Intellectuele Eigendom en Vertrouwelijke Informatie in AI-gebaseerde computersystemen te beperken en te verbieden (artikel 3.6-3.8 van de Verkoopvoorwaarden).

Deze Leaseweb Verkoopcontractschema's, bestaande uit Leaseweb Verkoopvoorwaarden, Servicespecificaties, Support- en Serviceniveaus en Beleidsregels zullen per 15 augustus 2023 volledig en automatisch van toepassing zijn op alle Verkoopcontracten, met inachtneming van de vereiste opzegtermijn van veertien (14) dagen. Ga naar https://www.leaseweb.com/nl/about-us/legal/sales-contract voor meer informatie.

Begin vandaag nog!

of klik hier voor onze complete lijst met contactmogelijkheden.