Per this Legal Announcement as herewith duly provided to all Customers, the following B2B Sales Contract Schedules have been amended per versions of 1 May 2022, including minor edits for your ease of use in: i ) the Leaseweb B2B Sales Terms and Conditions (Clause 11.3 Taxes) of each Leaseweb Sales Entity and ii) the launch of the new Service: Leaseweb VMware HCI in the Services Specifications (Clause 16) of Leaseweb Netherlands B.V., Leaseweb Deutschland GmbH, Leaseweb UK Limited and Leaseweb USA, Inc. as being applicable to all Services taking into account the required notice period of fourteen (14) days in advance for being automatically effective to all (existing and new) Sales Contracts. This legal announcement and applicable Sales Contract Schedules including these amendments i) and ii) are made available for all relevant Leaseweb Sales Entities to all Customers and as herewith notified and listed on the website.

 

Verkoopcontract

Om onze producten of diensten te kunnen gebruiken, moet u eerst een contract sluiten met de relevante Leaseweb-entiteit. De contractdocumentatie bestaat in het algemeen uit de Algemene verkoopvoorwaarden, de Beleidsregels, de Servicespecificaties en de Support- en Serviceniveaus.

Algemene verkoopvoorwaarden

De Algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en (web)orders met betrekking tot de levering van diensten en/of producten door Leaseweb.

Beleid inzake acceptabel gebruik

Leaseweb streeft naar bevordering van verantwoordelijk gedrag in relatie tot het gebruik van zijn Producten en Diensten. Voor dit doel heeft Leaseweb het Beleid inzake acceptabel gebruik opgesteld.

Servicespecificaties

De Servicespecificaties zijn van toepassing op alle offertes en (web)orders met betrekking tot de levering van diensten en/of producten door Leaseweb.

Support- en Serviceniveaus

De Support- en Serviceniveaus zijn van toepassing op alle offertes en (web)orders met betrekking tot de levering van diensten en/of producten door Leaseweb.

De Support- en Serviceniveaus van Leaseweb beschrijven door Leaseweb te leveren prestaties zoals serviceniveaus, responstijden, onderhoudsperioden en beschikbaarheid van de diensten. Daarnaast worden in deze Support- en Serviceniveaus de servicecrediteringen vastgesteld waarop de klant recht kan hebben indien Leaseweb niet aan de overeengekomen prestaties voldoet.

Opmerking met betrekking tot COVID-19: De Klant wordt redelijkerwijs geacht bekend te zijn met de omstandigheden die verband houden met de coronapandemie ten tijde van het indienen van een offerteaanvraag en/of order voor Diensten bij Leaseweb en/of het sluiten van dit Verkoopcontract. Dientengevolge is Overmacht niet van toepassing op dit Verkoopcontract en kan de Klant zich niet beroepen op Overmacht in verband met de omstandigheden die verband houden met de coronapandemie. De Klant blijft gehouden om aan al zijn of haar verplichtingen uit hoofde van het Verkoopcontract te voldoen, inclusief betaling.