Announcement date: 1 October 2023

Per this Legal Announcement as herewith duly provided at the website of Leaseweb (https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract)  and per short legal announcement in the Customer Portal to all Customers, the following B2B Sales Contract Schedules of all Leaseweb Sales Entities have been amended per versions of 1 October 2023 as notified below. 

Such amendments - including minor edits for your ease of reading and transparency – consist of the following changes for Customers benefit: 

 • The registered address of Leaseweb Japan changed to 2-1272F, Akasaka, Minatoku, Tokyo 1070052, Japan; the address of the Leaseweb datacenter in Tokyo remain the same;
 • In order to comply with updated mandatory local law requirements, the Sales Terms and Conditions and Policies of our Canadian Leaseweb Sales Entity (Leaseweb Canada Inc.) have been amended (Clause 8.1, 8.9, 12.1, 16.3, 16.6 b), 18.2 a), 21.2 d), 25.4, 27.7, 29.1 of the Sales Terms and Conditions and Clause 5.4, 6.3,12.3, 23.1 of the Policies of Leaseweb Canada);
 • Renewed Public Cloud Services are being introduced by our Leaseweb Sales Entities located in the Netherlands, Germany, United Kingdom, United States, Canada and Singapore including specific product terms, SLA and Service Credits (Clause 15 of the Services Specifications and Clause 15 of the Support and Service Levels of Leaseweb Netherlands, Deutschland, United Kingdom, Canada and Asia Pacific). 

These Leaseweb B2B Sales Contract Schedules, consisting of Sales Terms and Conditions, Services Specifications, Support and Service Levels and Policies will be fully and automatically applicable as per October 15, 2023 to all Sales Contracts and Service Orders taken into account the required notice period of fourteen (14) days. Please see https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract for more information. 

 

Verkoopcontract

Om onze producten of diensten te kunnen gebruiken, moet u eerst een contract sluiten met de relevante Leaseweb-entiteit. De contractdocumentatie bestaat in het algemeen uit de Algemene verkoopvoorwaarden, de Beleidsregels, de Servicespecificaties en de Support- en Serviceniveaus.

Algemene verkoopvoorwaarden

De Algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en (web)orders met betrekking tot de levering van diensten en/of producten door Leaseweb.

Beleid inzake acceptabel gebruik

Leaseweb streeft naar bevordering van verantwoordelijk gedrag in relatie tot het gebruik van zijn Producten en Diensten. Voor dit doel heeft Leaseweb het Beleid inzake acceptabel gebruik opgesteld.

Servicespecificaties

De Servicespecificaties zijn van toepassing op alle offertes en (web)orders met betrekking tot de levering van diensten en/of producten door Leaseweb.

Support- en Serviceniveaus

De Support- en Serviceniveaus zijn van toepassing op alle offertes en (web)orders met betrekking tot de levering van diensten en/of producten door Leaseweb.

De Support- en Serviceniveaus van Leaseweb beschrijven door Leaseweb te leveren prestaties zoals serviceniveaus, responstijden, onderhoudsperioden en beschikbaarheid van de diensten. Daarnaast worden in deze Support- en Serviceniveaus de servicecrediteringen vastgesteld waarop de klant recht kan hebben indien Leaseweb niet aan de overeengekomen prestaties voldoet.

U kunt de nieuwste versies van de contractdocumentatie voor elk van deze verkoopmaatschappijen hieronder downloaden.

Eerdere aankondigingen

1 september 2023

Middels deze Juridische Aankondiging zoals hierbij naar behoren verstrekt op de website van Leaseweb (https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract) en overeenkomstig de beknopte juridische aankondiging aan alle Klanten in het Customer Portal, zijn de B2B Verkoopcontractschema's (“Sales Contract Schedules”) van alle Leaseweb Verkoopentiteiten gewijzigd per versies van 1 september 2023.

Het betreft de volgende wijzigingen – met inbegrip van kleine aanpassingen ten behoeve van het leesgemak en de transparantie ten gunste van de Klanten:

 1. De naam EOKM is gewijzigd in OFFLIMITS (artikel 12.7 van de Beleidsregels van Leaseweb Netherlands B.V.).
 2. Er zijn aanvullende bepalingen over de ASN-drempel geïmplementeerd voor de IP-connectiviteitsservice (nieuw artikel 15.4 in de Beleidsregels).

De wijzigingen zijn van toepassing op de Beleidsregels van alle Leaseweb-verkoopentiteiten. Deze Leaseweb B2B Sales Contract Schedules, bestaande uit de Algemene Voorwaarden (“B2B Sales Terms and Conditions”), Servicespecificaties (“Services Specifications”), Support- en Serviceniveaus (“Support and Service Levels”) en Beleidsregels (“Policies”) zullen per 15 september 2023 volledig en automatisch van toepassing zijn op alle Verkoopcontracten, met inachtneming van de vereiste opzegtermijn van veertien (14) dagen. Ga naar https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract voor meer informatie.

1 Augustus 2023

Middels deze Juridische Aankondiging zoals hierbij naar behoren verstrekt op de website van Leaseweb (https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract)   en overeenkomstig de beknopte juridische aankondiging aan alle Klanten in het Customer Portal, zijn de B2B Verkoopcontractschema's (Sales Contract Schedules) van alle Verkoopentiteiten van Leaseweb gewijzigd per versies van 1 augustus 2023.

Het betreft hierbij de volgende wijzigingen - met inbegrip van kleine aanpassingen ten behoeve van het leesgemak en de transparantie - ten gunste van de Klanten:

 • i) lanten kunnen een downgrade aanvragen of de Diensten opzeggen met een kortere opzegtermijn in overeenstemming met het volgende (Artikel 5.4 en 20.4 van de Verkoopvoorwaarden):

Contractduur

Nieuwe opzegtermijn  

Tot en met 3 maanden

1 uur

6 maanden en langer

1 maand

 • ii) Leaseweb waardeert de ontwikkeling van nieuwe technologieën, waaronder Kunstmatige Intelligentie. Leaseweb moet echter haar Vertrouwelijke Informatie en Intellectuele Eigendomsrechten beschermen. Daarom implementeert Leaseweb de "Gedragscode Klant AI" om het gebruik van Leaseweb's Intellectuele Eigendom en Vertrouwelijke Informatie in AI-gebaseerde computersystemen te beperken en te verbieden (artikel 3.6-3.8 van de Verkoopvoorwaarden).

Deze Leaseweb Verkoopcontractschema's, bestaande uit Leaseweb Verkoopvoorwaarden, Servicespecificaties, Support- en Serviceniveaus en Beleidsregels zullen per 15 augustus 2023 volledig en automatisch van toepassing zijn op alle Verkoopcontracten, met inachtneming van de vereiste opzegtermijn van veertien (14) dagen. Ga naar https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract voor meer informatie.

1 juli 2023

Middels deze Juridische Aankondiging zoals hierbij naar behoren verstrekt op de website van Leaseweb (https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract) en overeenkomstig de beknopte juridische aankondiging aan alle Klanten in het Customer Portal, zijn de B2B Verkoopcontractschema's (Sales Contract Schedules) van alle Verkoopentiteiten van Leaseweb gewijzigd per versies van 1 juli 2023.

Het betreft hierbij de volgende wijzigingen - met inbegrip van kleine aanpassingen ten behoeve van het leesgemak en de transparantie - ten gunste van de Klanten:

 1. i) Nieuwe Servicespecificaties, Support- en Serviceniveaus en Beleidsregels voor nieuw gelanceerde Multi-CDN-diensten voor de Leaseweb-verkoopentiteiten in het Verenigd Koninkrijk, Canada en de VS. De Multi-CDN servicebeschrijvingen voor de Nederlandse en Duitse Leaseweb-verkoopentiteiten zijn volledig afgestemd op deze nieuwe lancering. (artikel 30 en 31 van de Servicespecificaties, artikel 24 van de Support- en Serviceniveaus en artikel 15 van de Beleidsregels).
 2. ii) De toevoeging in de Servicespecificaties van de verantwoordelijkheid van Klanten om een inventarislijst bij te houden van hun Gecoloceerde apparatuur ten behoeve van PCI-DSS-naleving.

Deze Leaseweb Verkoopcontractschema's, bestaande uit Leaseweb Verkoopvoorwaarden, Servicespecificaties, Support- en Serviceniveaus en Beleidsregels zullen per 15 juli 2023 volledig en automatisch van toepassing zijn op alle Verkoopcontracten, met inachtneming van de vereiste opzegtermijn van veertien (14) dagen. Ga naar https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract voor meer informatie.

3 april 2023

Middels deze Juridische Aankondiging zoals hierbij naar behoren verstrekt aan alle Klanten, zijn de B2B Verkoopcontractschema's (Sales Contract Schedules) van alle Leaseweb-verkoopentiteiten gewijzigd per versies van 1 april 2023. Het betreft hierbij de volgende wijzigingen - met inbegrip van kleine aanpassingen ten behoeve van het leesgemak en de transparantie - ten gunste van de Klanten:

 1. Nieuwe Gedragscode voor klanten (nieuw artikel 16.10 in de Verkoopvoorwaarden)
 2. Voor een betere klantervaring en een soepele onboarding is de KYC-klantverificatieprocedure inclusief sanctiecontrole verduidelijkt (artikel 4.3 en 4.5 Verkoopvoorwaarden)
 3. Alle Leaseweb Verkoopcontractschema's zijn bijgewerkt, zodat ze de nieuwe merknaam van Leaseweb - Leaseweb Reliable Cloud - weergeven
 4. Verwijdering van de beëindigde service 'Domeinbeschermingsservice' uit de Servicespecificaties en Support- en Serviceniveaus

Deze Leaseweb Verkoopcontractschema's, bestaande uit Leaseweb Verkoopvoorwaarden, Servicespecificaties, Support- en Serviceniveaus en Beleidsregels zullen per 17 april 2023 volledig en automatisch van toepassing zijn op alle Verkoopcontracten, met inachtneming van de vereiste opzegtermijn van veertien (14) dagen. Ga naar https://www.leaseweb.com/legal/sales-contract voor meer informatie. Januari 2023

Januari, 2023

Leaseweb Canada Inc. (voorheen bekend als iWeb Technologies Inc) kondigt met genoegen haar naamsverandering en de lancering van een verbeterd verkoopsysteem ten gunste van de Klant aan. De Leaseweb verkoopcontractschema's {Sales Contract Schedules) die deel uitmaken van uw Verkoopcontracten met Leaseweb Canada Inc zullen worden bijgewerkt met de formele Leaseweb-verkoopentiteitnaam van Leaseweb Canada Inc, zonder dat er entiteitswijzigingen doorgaan onder dezelfde entiteit en Canada Federal Jurisdiction-nummer 868471-5. Deze Leaseweb Verkoopcontractschema's, bestaande uit Leaseweb Verkoopvoorwaarden, Servicespecificaties, Support- en Serviceniveaus en Beleidsregels zullen per 1 februari 2023 volledig en automatisch van toepassing zijn op alle (bestaande en nieuwe) Verkoopcontracten. Ga naar www.leaseweb.com/en/legal voor meer informatie. De verkoopcontractschema's (Sales Contract Schedules) zorgen ervoor dat de nieuwe contractstroom hierin goed gedocumenteerd is, en bovendien overeenstemt met het Customer Portal, voor uw gebruiksgemak.