Per this Legal Announcement as herewith duly provided to all Customers, the following B2B Sales Contract Schedules have been amended per versions of 1 November 2022, including also other minor edits for your ease of use and transparency as follows:

  1. the Support and Service Levels for the newly launched Leaseweb Object Storage Services are included in the Support and Service Levels for our Leaseweb Netherlands Sales Entity (Clause 17 Support and Service Levels)
  2. for the avoidance of doubt, further clarification is provided at the “Effects of Termination” that during a notice period, the Customer can use a standard five (5) Business Days Customer data migration period for its Customer migration of any of its Customer data (and End-User data) before termination of the Sales Contract and before Leaseweb can wipe the Equipment  (unless the Customer is in breach with Policies and/or other obligations causing immediate termination or lack or notice ) per Clause 22.2 (b) Sales Terms and Conditions.

Any amendments included in the B2B Sales Contract Schedules of each separate Leaseweb Sales Entities will be applicable to all Customers taking into account the required notice period of fourteen (14) days in advance for being automatically effective to all (existing and new) Sales Contracts.

This Legal Announcement and Sales Contract Schedules including these amendments are made available for the Leaseweb Sales Entities as herewith notified and listed on this website.

Leaseweb Canada Inc. is glad to announce its name change (formerly known as iWeb Techologies Inc) and enhanced sales system launch for the Customer’s benefit. The Leaseweb Sales Contract Schedules which are part of your Sales Contracts with Leaseweb Canada Inc will be updated with the formal Leaseweb Sales Entity name of Leaseweb Canada Inc, without any entity changes continuing under the same entity and Canada Federal Jurisdiction number nr 868471-5. These Leaseweb Sales Contract Schedules, consisting of Leaseweb Sales Terms and Conditions, Services Specifications, Support and Service Levels and Policies will be fully and automatically applicable as per February 1, 2023 to all (existing and new) Sales Contracts. Please see www.leaseweb.com/en/legal for more information. The Sales Contract Schedules make sure that the new contract flow is well documented therein, also corresponding with the Customer Portal for your ease of use.
 

Verkoopcontract

Om onze producten of diensten te kunnen gebruiken, moet u eerst een contract sluiten met de relevante Leaseweb-entiteit. De contractdocumentatie bestaat in het algemeen uit de Algemene verkoopvoorwaarden, de Beleidsregels, de Servicespecificaties en de Support- en Serviceniveaus.

Algemene verkoopvoorwaarden

De Algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en (web)orders met betrekking tot de levering van diensten en/of producten door Leaseweb.

Beleid inzake acceptabel gebruik

Leaseweb streeft naar bevordering van verantwoordelijk gedrag in relatie tot het gebruik van zijn Producten en Diensten. Voor dit doel heeft Leaseweb het Beleid inzake acceptabel gebruik opgesteld.

Servicespecificaties

De Servicespecificaties zijn van toepassing op alle offertes en (web)orders met betrekking tot de levering van diensten en/of producten door Leaseweb.

Support- en Serviceniveaus

De Support- en Serviceniveaus zijn van toepassing op alle offertes en (web)orders met betrekking tot de levering van diensten en/of producten door Leaseweb.

De Support- en Serviceniveaus van Leaseweb beschrijven door Leaseweb te leveren prestaties zoals serviceniveaus, responstijden, onderhoudsperioden en beschikbaarheid van de diensten. Daarnaast worden in deze Support- en Serviceniveaus de servicecrediteringen vastgesteld waarop de klant recht kan hebben indien Leaseweb niet aan de overeengekomen prestaties voldoet.

Opmerking met betrekking tot COVID-19: De Klant wordt redelijkerwijs geacht bekend te zijn met de omstandigheden die verband houden met de coronapandemie ten tijde van het indienen van een offerteaanvraag en/of order voor Diensten bij Leaseweb en/of het sluiten van dit Verkoopcontract. Dientengevolge is Overmacht niet van toepassing op dit Verkoopcontract en kan de Klant zich niet beroepen op Overmacht in verband met de omstandigheden die verband houden met de coronapandemie. De Klant blijft gehouden om aan al zijn of haar verplichtingen uit hoofde van het Verkoopcontract te voldoen, inclusief betaling.