SIDN, als onafhankelijke stichting verantwoordelijk voor het stabiel en veilig functioneren van het .nl-domein, heeft hostingprovider LeaseWeb benaderd om SIDN’s DNS-anycasttechnologie in het wereldwijde IP-netwerk van LeaseWeb te integreren. Daarmee kan SIDN de veiligheid van het .nl-domein verhogen en de beschikbaarheid beter garanderen. De bij LeaseWeb Nederland ondergebrachte routeringtechnologie is inmiddels opgeleverd en geactiveerd.

Een toename van Distributed Denial of Service (DDoS) aanvallen en vooral ook de kracht ervan, deed SIDN onlangs besluiten om haar DNS-anycasttechnologie gedistribueerd ‘in het veld’ bij internetgerelateerde partijen zoals telecom- en hostingproviders onder te brengen, bij marktpartijen die daarmee zouden instemmen. Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN) is de eerste registry in Europa die gebruik maakt van deze methode om het nationale topleveldomein (TLD) extra te beveiligen.

LeaseWeb reageerde positief op het verzoek van SIDN, stelde meteen gratis de nodige datacenterfaciliteiten beschikbaar, en is hiermee de eerste marktpartij waar de DNS-anycasttechnologie inclusief volwaardige .nl-nameserver werd opgeleverd.

Voorwaarden marktpartijen
“Het gebruik van het .nl-domein wordt veiliger door onze DNS-anycasttechnologie breder weg te zetten bij Nederlandse internetbedrijven,” zegt Marc Groeneweg, ICT Projectmanager bij SIDN. “Stel dat de .nl-dienstverlening van SIDN door DDoS-aanvallen geraakt zou worden, dan blijft het .nl-domein via deze lokaal aanwezige routeringtechnologie gewoon beschikbaar.”

SIDN heeft LeaseWeb als een van de eerste marktpartijen benaderd vanwege de grootte van het hostingbedrijf en de omvang van het wereldwijde IP-netwerk. “Wij dachten in eerste instantie vooral aan telecomproviders, kabelpartijen en mobiele providers, dat soort bedrijven, om die te benaderen voor het gedistribueerd wegzetten van onze DNS-anycasttechnologie. LeaseWeb is als hostingprovider in het zakelijke segment echter enorm groot, het is een top-10 speler wereldwijd, wat het voor ons interessant maakt om de routeringtechnologie juist daar onder te brengen.”

“Internet security heeft voor ons als hostingbedrijf de continue aandacht en daarom hebben we ook geen moment getwijfeld om aan het verzoek van SIDN te voldoen en kosteloos faciliteiten ter beschikking te stellen,” zegt Freek Hemminga, Global Channel Development & Alliances Manager bij LeaseWeb. “Het sluit ook aan bij het LeaseWeb Community Outreach Program, waarin wij gratis servercapaciteit en bandbreedte ter beschikking stellen aan bedrijven en instanties die samen met ons de veroorzakers van cybercrime monitoren, identificeren en aanpakken.”

Investering DNS-anycasttechnologie
Inmiddels hebben vijf andere grote internetbedrijven eveneens positief gereageerd op het verzoek van SIDN om de DNS-anycasttechnologie lokaal bij hen te implementeren. Omdat niet elk bedrijf een node in zijn eigen netwerk wil, heeft SIDN ook een node geplaatst op de internetexchange AMS-IX. Hiervan maken ook al acht internetbedrijven gebruik. De marktpartijen die door SIDN worden benaderd, moeten wel aan enkele voorwaarden en technische eisen voldoen. Zo moeten zij net als LeaseWeb onder andere enige omvang hebben.

Groeneweg: “Onze investering in de lokaal aanwezige routeringtechnologie moet opwegen tegen de impact. Er moet dus een zeker volume zijn bij deze marktpartijen. Daarnaast verwachten wij van deze partijen dat zij keurig routeren volgens ‘BCP 38 best practices’, dat zij IPv6 ondersteunen en dat zij bijvoorbeeld een actief beleid tegen ‘open resolvers’ in hun IP-netwerk hebben - want die maken het internet juist kwetsbaarder voor DDoS-aanvallen.”

Terwijl Domain Name System (DNS) technologie wordt gebruikt om domeinnamen van computers naar numerieke IP-adressen te vertalen en vice versa, is DNS-anycasttechnologie een methode om DNS-servers gedupliceerd en geografisch gedistribueerd aan te bieden - wat de beschikbaarheid verhoogt. De lokaal bij LeaseWeb Nederland opgeleverde technologie omvat behalve een volwaardige .nl-nameserver onder andere ook een switch, een firewall, plus een node.

Om de DNS-anycasttechnologie te huisvesten, heeft LeaseWeb colocatie rackspace in een van zijn Nederlandse datacenters aan SIDN ter beschikking gesteld, inclusief redundante stroomvoorziening, netwerktoegang en capaciteit in zijn wereldwijde IP-netwerk. De technologie heeft een directe koppeling met de IP-backbone van LeaseWeb.
--------------------------------

Over SIDN
SIDN is verantwoordelijk voor het stabiel functioneren en de ontwikkeling van het .nl domein op het internet. Er zijn meer dan 5 miljoen .nl domeinnamen geregistreerd en dagelijks verwerkt SIDN meer dan een miljoen zoekopdrachten. SIDN heeft een stevige positie binnen het politiek-bestuurlijke veld als gerespecteerde expertpartner op het gebied van de technische, juridische en beleidsmatige kant van domeinnamen en de domeinnaaminfrastructuur. Vanuit die basis is SIDN ook nauw betrokken bij verschillende maatschappelijke initiatieven op het gebied van het verbeteren van de veiligheid, de betrouwbaarheid en het open en toegankelijk karakter van het internet. Omdat het internet een steeds grotere rol speelt in het economisch en maatschappelijk verkeer ondersteunt SIDN verschillende initiatieven waarin overheid, bedrijfsleven en wetenschap samenwerken aan innovatie.
SIDN genereert haar inkomsten uit abonnementen op domeinnamen. Hierdoor is SIDN in staat te blijven investeren in de betrouwbaarheid en de veiligheid van het .nl-domein en het waarborgen van de continuïteit van de organisatie. Daarnaast investeert SIDN in maatschappelijke initiatieven die toegevoegde waarde leveren voor de Nederlandse internetgemeenschap.President van Apache CloudStack. “Service providers zijn een essentieel onderdeel van de CloudStack community, en hun bijdragen versterken het platform niet alleen voor hun eigen klanten – het komt alle gebruikers van CloudStack ten goede.”