Om zaken te doen met een Leaseweb-bedrijf, dient u een overeenkomst aan te gaan met het relevante Leaseweb-bedrijf. Elk van deze bedrijven heeft zijn eigen contractsdocumentatie voor diensten en producten. Voor alle Leaseweb bedrijven bestaat de contractsdocumentatie in het algemeen uit de Algemene Voorwaarden, de Policies, de Services Specification en de Support and Service Level Schedule. Hieronder treft u voor elk van de Leaseweb bedrijven aan de meest recente versie van de contractsdocumentatie alsmede overige juridische informatie met betrekking tot de Leaseweb bedrijven.

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en orders met betrekking tot het leveren van diensten en/of goederen door Leaseweb, op het leveren van diensten door Leaseweb, op het leveren van goederen door Leaseweb, alsmede op iedere overeenkomst of andere rechtsverhouding die hiermee verband houdt of daaruit voortvloeit.

Policies

Leaseweb acht het van groot belang dat er op verantwoorde wijze gebruik wordt gemaakt van haar diensten. Om deze reden heeft Leaseweb de Leaseweb Beleidsregels opgesteld.

Services Specification

De Leaseweb Service Specification Schedule zet de specificaties van de Leaseweb diensten uiteen, alsmede de verplichtingen van Leaseweb met betrekking tot deze diensten.

Support and Service Level Schedule

De Leaseweb Support and Service Level Schedule zet de prestatieindicatoren uiteen zoals service levels, reactietijden, service windows en beschikbaarheid van Leaseweb diensten. In aanvulling hierop definieert de Leaseweb Support and Service Level Schedule credits waartoe een Leaseweb klant gerechtigd kan zijn, indien Leaseweb de overeengekomen prestatieindicatoren niet nakomt.

U kunt de meest recente versies van de contractsdocumentatie voor elk van deze bedrijven hieronder downloaden, alsmede overige juridische informatie met betrekking tot de Leaseweb bedrijven.

Leaseweb Netherlands B.V. - The Netherlands

Leaseweb USA, Inc. - United States

Leaseweb Deutschland GmbH - Germany

Leaseweb Asia Pacific PTE. LTD. - Asia Pacific

Leaseweb CDN B.V. - CDN Services

Website Terms of Use

Deze website, het Leaseweb Customer Portal en API wordt beschikbaar gemaakt en wordt beheerd door Leaseweb Global B.V. U kunt op deze website diensten en producten bestellen van de andere Leaseweb bedrijven, en uw bestelling van deze diensten en producten, de levering hiervan door het betreffende Leaseweb bedrijf, en uw gebruik hiervan, zal vallen onder de overeenkomst die wordt gesloten tussen u en het betreffende Leaseweb bedrijf. Leaseweb Global B.V. zal geen partij zijn bij deze overeenkomst. Op uw gebruik van deze website, het Leaseweb Customer Portal en API zijn de Website Terms of Use van toepassing. U kunt de Website Terms of Use hier lezen:

GDPR

Bij Leaseweb omarmen we de GDPR-principes en nemen we de verantwoordelijkheid voor het leveren van uniforme en compliante normen voor privacy van persoonlijke gegevens in onze rol als Cloud Service Provider. We willen u graag informeren over onze initiatieven voor verantwoording en de bereidheid van GDPR voor 25 mei 2018. We zijn volledig voorbereid om te voldoen aan de nieuwe vereisten zoals de gegevensverwerkingsrecords. We concentreren ons op privacy door middel van ontwerp en standaard, dataportabiliteit, gegevensdoeleinden zoals het recht om te worden vergeten, in de hele organisatie. Bovendien heeft Leaseweb USA Inc. de EU-US Privacy Shield-certificering verkregen, geaccrediteerd door de International Trade Administration (ITA) van het US Department of Commerce. Lees hier meer:

Verwerkersovereenkomsten (DPA's)

In onze rol als subverwerker, verzorgt Leaseweb de vereiste verwerkersovereenkomsten (DPA’s) voor onze klanten op de volgende wijze:

  • De Europese Leaseweb ondernemingen hebben de DPA opgenomen in hun General Conditions. Deze GDPR Ready General Conditions zijn van toepassing op alle huidige en nieuwe Orders en uw gebruik van de Diensten van Leaseweb. Om die reden is een aparte DPA niet nodig op grond van artikel 28 GDPR.
  • Bent u een Europese klant van Leaseweb Asia Pacific PTE. LTD., en valt de verwerking van uw gegevens door Leaseweb Asia Pacific PTE. LTD. onder de reikwijdte van de GDPR, dan kunt u toepasselijke EU Standard Contractual Clauses hier downloaden.
  • Bent u een Europese klant van Leaseweb USA, Inc., en valt de verwerking van uw gegevens door Leaseweb USA, Inc. onder de reikwijdte van de GDPR, dan kunt u de toepasselijke DPA hier downloaden.

Privacy

Leaseweb hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

U kunt de Privacy Statement hier lezen:

Toegang, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens:

Nu de GDPR volledig in werking treedt, hebben individuen ook het recht op toegang tot en wissen van hun persoonlijke gegevens die Leaseweb mogelijk heeft. Vraag het hier aan: