Algemene Informatie

LeaseWeb is het merk waaronder verschillende onafhankelijke LeaseWeb bedrijven opereren. Elk van deze bedrijven is een afzonderlijke juridische entiteit en levert diensten in een bepaald geografisch gebied. LeaseWeb CDN diensten worden aangeboden door LeaseWeb CDN B.V.

 

Om zaken te doen met een LeaseWeb-bedrijf, dient u een overeenkomst aan te gaan met het relevante LeaseWeb-bedrijf. Elk van deze bedrijven heeft zijn eigen contractsdocumentatie voor diensten en producten. Voor alle LeaseWeb bedrijven bestaat de contractsdocumentatie in het algemeen uit de Algemene Voorwaarden, de Policies, de Services Specification en de Support and Service Level Schedule. Hieronder treft u voor elk van de LeaseWeb bedrijven aan de meest recente versie van de contractsdocumentatie alsmede overige juridische informatie met betrekking tot de LeaseWeb bedrijven.

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en orders met betrekking tot het leveren van diensten en/of goederen door LeaseWeb, op het leveren van diensten door LeaseWeb, op het leveren van goederen door LeaseWeb, alsmede op iedere overeenkomst of andere rechtsverhouding die hiermee verband houdt of daaruit voortvloeit.

Policies

LeaseWeb acht het van groot belang dat er op verantwoorde wijze gebruik wordt gemaakt van haar diensten. Om deze reden heeft LeaseWeb de LeaseWeb Beleidsregels opgesteld.

Services Specification

De LeaseWeb Service Specification Schedule zet de specificaties van de LeaseWeb diensten uiteen, alsmede de verplichtingen van LeaseWeb met betrekking tot deze diensten.

Support and Service Level Schedule

De LeaseWeb Support and Service Level Schedule zet de prestatieindicatoren uiteen zoals service levels, reactietijden, service windows en beschikbaarheid van LeaseWeb diensten. In aanvulling hierop definieert de LeaseWeb Support and Service Level Schedule credits waartoe een LeaseWeb klant gerechtigd kan zijn, indien LeaseWeb de overeengekomen prestatieindicatoren niet nakomt.

U kunt de meest recente versies van de contractsdocumentatie voor elk van deze bedrijven hieronder downloaden, alsmede overige juridische informatie met betrekking tot de LeaseWeb bedrijven.

LeaseWeb Netherlands B.V. - The Netherlands

LeaseWeb USA, Inc. - United States

LeaseWeb Deutschland GmbH - Germany

LeaseWeb Asia Pacific PTE. LTD. - Asia Pacific

LeaseWeb CDN B.V. - CDN Services

Website Terms of Use

Deze website en het LeaseWeb Customer Portal wordt beschikbaar gemaakt en wordt beheerd door LeaseWeb Global B.V. U kunt op deze website diensten en producten bestellen van de andere LeaseWeb bedrijven, en uw bestelling van deze diensten en producten, de levering hiervan door het betreffende LeaseWeb bedrijf, en uw gebruik hiervan, zal vallen onder de overeenkomst die wordt gesloten tussen u en het betreffende LeaseWeb bedrijf. LeaseWeb Global B.V. zal geen partij zijn bij deze overeenkomst. Op uw gebruik van deze website en het LeaseWeb Customer Portal zijn de Website Terms of Use van toepassing. U kunt de Website Terms of Use hier lezen:

GDPR Readiness Leaflet

Privacy Statement

LeaseWeb hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. U kunt de Privacy Statement hier lezen.