Het Leaseweb Trust Model

Het in samenwerking met EY ontwikkelde complianceraamwerk maakt Leaseweb toonaangevend in de branche en biedt een stevige basis waarop u kunt bouwen. Doordat wij duidelijk en transparant aangeven welke gebieden onafhankelijk getoetst worden en deze informatie openlijk delen, hoeven klanten zich hier geen zorgen over te maken.

U kunt onze certificaten aan uw auditors laten zien, zodat zij snel en eenvoudig kunnen concluderen dat de door Leaseweb geleverde diensten aan de meest recente eisen voldoen.

Hoe het Leaseweb Trust-model werkt

Het Leaseweb Trust-model maakt gebruik van onze dienstenportfolio, verwachtingen van externe en interne belanghebbenden en workshops voor risicobeoordeling als basis en uitgangspunt van onze compliance-aanpak. Op basis van deze input hebben wij een op maat gemaakt raamwerk gecreëerd dat is onderverdeeld in bouwstenen en de verschillende industriestandaarden. Met deze multi-auditaanpak gebruiken we het principe "test-once test-many".

Hierdoor kunnen drie onafhankelijke accountantskantoren nauw met ons samenwerken en is het Leaseweb trust model locatie en Leaseweb-bedrijf onafhankelijk. Maar wat nog belangrijker is, het biedt een volledig op maat gemaakt raamwerk dat is afgestemd op onze diensten, zakelijke behoeften en het risicolandschap, evenals op uw verwachtingen als klant. Elke bouwsteen wordt nu gedekt en onafhankelijk gecontroleerd door ten minste één certificerings- of assurantierapport.

 

Gedekte services:

Zakelijke infrastructuur, Bare Metal Services, Virtual Private Server, Private Cloud, Hybrid Cloud, Co-location, Webhosting, Domeinnaam

Trust

Certificates
SOC-1ISO 27001HIPAANEN 7510PCI DSS

Customer Service


Service Deployment


Incident Management


Change Management


Logical Security


Physical Security

Operational Resilience


* Een compleet overzicht kunt u vinden op onze Knowledge Base https://kb.leaseweb.com

De bouwstenen van het Leaseweb Trust Model

Doorgaans wordt SOC1 geassocieerd met financiële controles, maar gezien de aard van ons bedrijf hebben we onze assurancerapporten zodanig uitgebreid dat ze onze nauwe relatie met IT-kwesties weerspiegelen. Dit vergroot ook hun relevantie voor onze klanten en hun activiteiten.

 

Domein doelstelling Beschrijving doelstelling
Logische beveiliging Controles bieden een redelijke garantie dat de logische beveiliging naar behoren is geïmplementeerd, wordt beheerd en geregistreerd, ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of wijzigingen aan het klantenportaal dat onze klanten gebruiken om hun infrastructuur en administratie te beheren.
Fysieke beveiliging Controles bieden een redelijke garantie dat de fysieke toegang tot de datacenters is beperkt tot bevoegde personen, om ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking, wijziging, beschadiging of verlies van gegevens te voorkomen. 
Levering van diensten Controles bieden een redelijke garantie dat diensten aan klanten naar behoren worden geleverd en beheerd om een tijdige en gestandaardiseerde levering te waarborgen.
Klantenservice Controles bieden een redelijke garantie dat de supportteams tijdig en effectief inspelen op problemen met de infrastructuur van de klant om problemen in de dienstverlening te minimaliseren.
Incidentmanagement Controles bieden een redelijke garantie dat incidenten op de gedeelde infrastructuur naar behoren worden beheerd, opgelost en geanalyseerd om storingen en de impact hiervan op de dienstverlening te minimaliseren.
Verandermanagement Controles bieden een redelijke garantie dat veranderingen aan de gedeelde infrastructuur naar behoren worden beheerd om storingen en de impact hiervan op de dienstverlening te minimaliseren.
Operationele continuiteit Activiteiten worden naar behoren beheerd om datacenterfaciliteiten te beschermen en problemen in de dienstverlening te voorkomen.

 

 

The International site provides access to our global portfolio of products.
For hosting exclusively in the United States, visit the US site.