Sustainablity certificate

Klimaatneutrale certificering

Leaseweb Nederland en Leaseweb Duitsland hebben elk het Climate Neutral Datacenter Certificaat ontvangen. Dit certificeert dat datacenters voldoen aan de eisen op het gebied van circulaire economie (recycling van IT-apparatuur en afvalneutraliteit) in lijn met de doelstellingen om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Als ondertekenaar van het Climate Neutral Datacenter Pact was het succesvol afronden van deze audit een vereiste waar we trots op waren.

Onze duurzaamheidsdoelen

Als wereldwijd actieve organisatie heeft Leaseweb zich ten doel gesteld om in 2025 te werken met 90% hernieuwbare energie en gerecyclede materialen. Het is bekend dat datacenters enorme hoeveelheden energie verbruiken, en daarom geloven we dat "alleen CO2-neutraal" niet genoeg is. Hernieuwbare energie is de toekomst.

Als u vragen hebt over Leaseweb's EMS, beleid of milieukwesties die van invloed zijn op onze activiteiten, neem dan gerust contact met ons op via sustainanability@global.leaseweb.com.

Groene initiatieven bij Leaseweb

icon of a snowflake on a blue background

Groene selectie van datacenters

Wereldwijd kiezen we alleen datacenters met de hoogste score voor Power Usage Effectiveness (PUE). De PUE is een indicatie voor de effectiviteit van het stroomgebruik van een datacenter. Het geeft de verhouding tussen de hoeveelheid stroom die nodig is om het datacenter te laten draaien en het af te koelen, ten opzichte van de stroomopname door de IT-apparatuur in het datacenter. Ieder datacenter zou moeten streven naar een PUE die zo dicht mogelijk bij één ligt. Datacenters die niet efficiënt werken, verbruiken meer energie en hebben een hogere PUE-score. Bij Leaseweb kiezen we datacenters die hun energieverbruik en de bijbehorende kosten actief meten en gericht reduceren, en die de laagste PUE-scores hebben.
Waar mogelijk gebruiken we daarnaast groene stroom. Al onze datacenters in Montreal draaien bijvoorbeeld op 100% waterkracht. In Nederland selecteren we datacenters die met adiabatische koeling werken. Dit proces maakt gebruik van een natuurlijk fenomeen voor temperatuurregulatie om de warmte te verminderen. Hierbij wordt water verdampt om hitte af te voeren, wat tegelijkertijd de luchtvochtigheid verhoogt en de omgevingstemperatuur meerdere graden verlaagt.

icon of an orange gear

Selectie van efficiënte infrastructuur

Bij Leaseweb optimaliseren we onze apparatuur voor efficiënt energieverbruik, zodat onze klanten minder verbruiken en tegelijkertijd profiteren van lagere kosten. We selecteren servers met energiezuinige modi, die standaard de meest efficiënte performance leveren. De servers hebben bijvoorbeeld een modus die bijzonder weinig energie verbruikt als de server niet actief is. Servers die niet verkocht zijn aan klanten, worden volledig uitgeschakeld.
We richten ons op het aanbieden van cloudplatforms, waarmee klanten workloads kunnen combineren en de gebruikte apparatuur optimaal inzetten. Daarnaast bieden we een evenwichtig productportfolio met efficiënte CPU's, die zo min mogelijk stroom verbruiken en tegelijkertijd voldoende krachtig zijn voor onze klanten.
We kiezen voor FLASH als opslagtechnologie, omdat het de beste verhouding biedt tussen razendsnelle performance en een bijzonder laag energieverbruik. Leaseweb onderzoekt continu andere, energiebesparende architectuur.

recycling icon

Recycling en verpakking van hardware

Als een server het einde van zijn levensduur heeft bereikt, voeren we deze niet af naar het afval. We vernietigen de data op de server en hergebruiken componenten waar mogelijk. De rest gaat naar een recyclingbedrijf. Zo kunnen we onze hoeveelheid elektronisch afval significant verlagen. Als we nieuwe apparatuur in bulk bestellen, worden afzonderlijke kleine componenten bovendien niet apart verpakt. Hierdoor gebruiken we minder plastic.

icon of a pink bulb

Initiatieven vanuit onze medewerkers

In onze kantoorruimtes zamelen we afval apart in voor recycling, we werken met automatische en efficiënte verlichting en drinken niet uit plastic bekertjes. In principe vermijden we plastic overal waar dat kan binnen de regels voor voedselveiligheid. Ons kantoor in Amsterdam is onlangs verkleind van een gebouw met 6 verdiepingen naar een gebouw dat ongeveer half zo groot is, omdat meer medewerkers vanuit huis werken. Sommige teams werken 100% op afstand, waardoor we ook minder reizen. Het Leaseweb Green Team is verantwoordelijk voor nieuwe groene initiatieven en de teamleden vertegenwoordigen alle afdelingen van Leaseweb.

Europese regelgeving waar we aan voldoen

stars circled around the caption - eev directive

De Europese Energy Efficient Directive (EED) omvat een verklaring die datacenters in Europa door hun klanten kunnen laten ondertekenen. Als klanten deze verklaring ondertekenen, stemmen ze ermee in om serverinstellingen aan het datacenter te rapporteren en ze aan te passen om het energieverbruik te verlagen. Zo werkt Leaseweb samen met klanten aan efficiënt energiegebruik van alle kanten.

stars circled around the caption - climate neutral data pact

De European Green Deal heeft een netto-uitstoot van broeikasgassen van nul als doel voor 2050. Ook omvat de deal beleid om de netto-uitstoot voor 2030 met 55% te verlagen. Het Climate Neutral Data Pact is een overeenstemming om datacenters voor 2030 klimaatneutraal te maken, volgens de Europese klimaatwetgeving en de Green Deal. Leaseweb heeft bijgedragen aan deze overeenstemming, in samenwerking met de Europese Commissie. Het initiatief voor de overeenstemming kwam van het samenwerkingsverband van Cloud Infrastructure Service Providers in Europe (CISPE), waarvan Leaseweb een van de oprichters is.

stars circled around the caption - green deal

Het DNSH-principe voor "Do No Significant Harm" (veroorzaak geen significante schade) omvat zes criteria om te bepalen of een economische activiteit ecologische schade veroorzaakt. Leaseweb voldoet aan de criteria voor alle zes de onderdelen: uitstoot van broeikasgassen, waterbescherming, circulaire economie, controle van vervuiling, aanpassing aan klimaatverandering en bescherming van ecosystemen.

Article

De groene datacenters van Leaseweb in Canada

Read

Article

Groene cloud computing: Hoe uw bedrijf duurzamer kan werken

Read

Article

Leaseweb verkrijgt certificaat voor klimaatneutraal datacenter

Read

Statement

Milieuverklaring

Read

Article

Uw hybride cloud optimaliseren voor duurzaamheid

Read