NL
NL
Aanmelden 0
NL
NL

Bescherming van persoonsgegevens

Bij Leaseweb omarmen we alle toepasselijke wetten en principes inzake de bescherming van persoonsgegevens inclusief de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”), en nemen wij de verantwoordelijkheid om u te voorzien van uniforme en compliant standaarden voor de privacy van persoonsgegevens in onze rol als Cloud Service Provider.
 

Overeenkomsten inzake gegevensverwerking (DPA's)

In onze rol als subverwerker van gegevens, verzorgt Leaseweb de vereiste Overeenkomsten inzake gegevensverwerking (Data Processing Agreements, hierna: DPA) voor onze klanten op de volgende manier:

  • De Europese Leaseweb-bedrijven hebben de DPA verankerd in hun Verkoopvoorwaarden. Deze Verkoopvoorwaarden die voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zijn van toepassing op alle lopende en nieuwe bestellingen en op het gebruik van Diensten geleverd door Leaseweb. Daarom is het niet nodig om een afzonderlijke DPA overeen te komen.
  • Als u een in de EU gevestigde klant bent van Leaseweb Singapore PTE. LTD., en als de verwerking van uw gegevens door Leaseweb Singapore PTE. LTD. binnen de werkingssfeer van de Wet Bescherming Persoonsgegevens valt, kunt u de nieuwe toepasselijke Standaardcontractbepalingen opvragen door een e-mail te sturen naar privacy@leaseweb.com.
  • Als u een in de EU gevestigde klant bent van Leaseweb USA Inc., en als de verwerking van uw gegevens door Leaseweb USA Inc. binnen de werkingssfeer van de Wet Bescherming Persoonsgegevens valt, kunt u de nieuwe toepasselijke Standaardcontractbepalingen opvragen door een e-mail te sturen naar privacy@leaseweb.com.

Leaseweb USA heeft een informatiebrochure voor in de EU gevestigde klanten over de adequate niveaus van bescherming van persoonsgegevens door Leaseweb USA INC. U kunt deze hier lezen.
 

Privacyverklaringen

Leaseweb zet zich ervoor in om te zorgen dat uw privacy en persoonsgegevens worden beschermd. Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

U kunt de privacyverklaring hier lezen:

Jouw Rechten

Individuele personen hebben ook het recht op toegang tot en het wissen van hun persoonlijke gegevens die in bewaring zijn bij Leaseweb. Vraag dit hier aan:

Neem voor vragen over privacy contact met ons op: