NL
NL
Aanmelden 0
NL
NL

Misbruik en illegale inhoud melden

Elk Leaseweb-bedrijf heeft verantwoordelijk gedrag in relatie tot het gebruik van zijn diensten en respect voor de rechten van anderen hoog in het vaandel, en verlangt hetzelfde van gebruikers van Leaseweb-diensten. Om te waarborgen dat rechthebbenden hun rechten effectief kunnen afdwingen en enig misbruik van Leaseweb-diensten wordt gestopt, heeft elke Leaseweb-entiteit een misbruikbeleid.
 

De Leaseweb-bedrijven kunnen het gebruik van hun diensten door een klant of eindgebruiker niet volledig bewaken. Als u ontdekt dat Leaseweb-diensten worden gebruikt op een manier die inbreuk maakt op het Leaseweb-beleid of enige toepasselijke wetgeving, of als u van mening bent dat uw content is gebruikt op enige manier die inbreuk maakt op uw rechten, kunt u een misbruikmelding indienen bij de betreffende Leaseweb-entiteit. De procedure en vereisten voor de misbruikmeldingen zijn hieronder beschreven.
 

De afdeling Abuse Prevention van Leaseweb streeft naar een snelle reactie op elke ontvangen melding. Alle ontvangen meldingen worden geëvalueerd door de automatische misbruikpreventietool van Leaseweb, die 24/7 actief is en het hele jaar door meldingen verwerkt.


 

Vereisten voor meldingen

Volg de hieronder vermelde vereisten bij het indienen van een melding over content die wordt gehost en/of verzonden door een Leaseweb-bedrijf. Het is essentieel dat u deze richtlijnen volgt; niet-naleving kan resulteren in vertraging of onjuiste verwerking van uw melding.
 

 • Zorg ervoor dat de melding is opgesteld in platte tekst.
 • De melding moet zijn geschreven in de Engelse taal.
 • Stuur de misbruikmelding naar het juiste Leaseweb-bedrijf.
 • Stuur geen meldingen vanaf een e-mailadres waarnaar geen reactie kan worden gestuurd.
 • Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • De melding dient te verwijzen naar een IP-adres waarop de gemelde content zich bevindt of van waaraf het gemelde gedrag heeft plaatsgevonden. Dit IP-adres moet zijn toegewezen aan een Leaseweb-bedrijf.
 • De melding dient een statische URL te bevatten van de locatie waar de gemelde content is gevonden of van waaraf het gemelde gedrag heeft plaatsgevonden. Deze URL moet leiden naar een IP-adres dat is toegewezen aan een Leaseweb-bedrijf.
 • Vermeld slechts één IP-adres per melding. Als u een melding wilt indienen voor meerdere IP-adressen, dien dan meerdere meldingen in.
 • Vermeld alleen URL's of domeinen in uw misbruikmelding waarvoor u een oplossing wenst.
 • Geef een beschrijving van de content of het gedrag dat u wilt melden en waarom dit een inbreuk vormt op uw rechten of toepasselijke wetgeving of het toepasselijke beleid inzake acceptabel gebruik.
 • Bij meldingen over inbreuk op het eigendom van handelsmerken: de registratiegegevens (inclusief het registratienummer) van het betreffende handelsmerk.
 • Geef bij auteursrechtinbreuken een beschrijving van het beschermde werk waarop naar uw mening inbreuk is gemaakt, inclusief een kopie van het beschermde werk of het adres van de internetpagina waarop het beschermde werk te vinden is.
 • Voor hacking, VOIP/SIP-scanning, (D)Dos en kwaadwillende software: een beschrijving van de illegale activiteiten, inclusief datum en tijdsvermelding, het IP-adres van de servers waarop de illegale activiteiten hebben plaatsgevonden, de bestemmingspoort, bronpoort en logbestanden.
 • Neem een van de volgende trefwoorden op in de lopende tekst van uw melding: [Child abuse] [Live streaming] [Copyright] [Trademark] [Voip/SIP] [Phishing] [DDOS] [Spam] [Hack] [Malware] [Gambling] [Zoophilia] [Defamation] [personal data] [Photos of persons]


Voor DMCA-meldingen aan Leaseweb USA, Inc. and Leaseweb CDN B.V. zijn de volgende aanvullende vereisten van toepassing:
 

 • Een elektronische of fysieke handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar op wiens auteursrecht de vermeende inbreuk is gemaakt;
 • Een verklaring door u dat u er oprecht van overtuigd bent dat het aangevochten gebruik van het betreffende materiaal niet is toegestaan door de auteursrechthouder, de vertegenwoordiger van de auteursrechthouder of volgens de wet; en
 • Een verklaring door u dat de informatie in deze melding waarheidsgetrouw is en een verklaring, op straffe van meineed, dat u de auteursrechthouder bent van het materiaal waarop de vermeende inbreuk is gemaakt of bevoegd bent om te handelen namens de auteursrechthouder.
   

Misbruikprocedure

De afdeling Abuse Prevention maakt gebruik van een geautomatiseerde Abuse Handling tool. Deze tool is praktisch voor zowel de melder als de Leaseweb-klant. Beide partijen ontvangen een actieve interface waarmee ze de status van een melding kunnen volgen en rechtstreeks kunnen communiceren met de betreffende afdeling Abuse Prevention. Nadat u een melding heeft ingediend, ontvangt u een e-mail met een link naar de Leaseweb-misbruikpreventietool.


In de meeste gevallen heeft het Leaseweb-bedrijf geen toegang tot specifieke content die door gebruikers van Leaseweb-diensten wordt gehost. Na ontvangst van de misbruikmelding stuurt de misbruikpreventietool uw melding door naar de betreffende klant. Daarom is het mogelijk efficiënter, en in sommige gevallen zelfs vereist, om uw misbruikmelding rechtstreeks naar de gebruiker van Leaseweb-diensten te sturen.

 

Hoe kan ik een melding indienen?

U kunt een melding indienen bij het betreffende Leaseweb-bedrijf door een e-mail te sturen. Het is belangrijk dat u de melding naar het juiste Leaseweb-bedrijf stuurt. Elk bedrijf heeft een eigen speciaal e-mailadres voor misbruikmeldingen:
 

Leaseweb Netherlands B.V.abuse@nl.leaseweb.com
Leaseweb Deutschland GmbHabuse@de.leaseweb.com
Leaseweb USA, Inc.abuse@us.leaseweb.com
Leaseweb Singapore Pte. Ltd.abuse@sg.leaseweb.com
Leaseweb Hong Kong Ltd.abuse@hk.leaseweb.com
Leaseweb Japan K.K.abuse@jp.leaseweb.com
Leaseweb Network B.V.abuse@network.leaseweb.com
Leaseweb UK Ltd. abuse@uk.leaseweb.com
Leaseweb Australia PTY Ltd.abuse@au.leaseweb.com
Leaseweb Canada Inc.abuse@ca.leaseweb.com


U kunt ook een melding indienen door middel van een webformulier

DMCA-meldingen voor Leaseweb USA, Inc. en Leaseweb CDN B.V. kunnen ook worden gestuurd naar:

Voor Leaseweb USA, Inc.
Leaseweb Abuse Desk
Leaseweb USA, Inc.
9301 Innovation Dr., Suite 100
Manassas, VA 20110
Email: abusedesk-us@us.leaseweb.com

Leaseweb CDN B.V.
DMCA Auteursrechtenagent: Fulco Blokhuis
Adres: Leidsegracht 9
1017 NA Amsterdam, Nederland.